16.10.2023
ID: 5896upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vplyv nových technológií na pracovný trh s ohľadom na zamestnanosť a sociálne politiky boli hlavnou témou pondelkového zasadnutia ministrov Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) v Luxemburgu. Slovensko na zasadnutí reprezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Vláda

O štvrtú výzvu z programu Obnov dom bol rekordný záujem: Napriek útoku na server bolo 10 000 žiadostí zaregistrovaných za hodinu

09.10.2023 - Štvrtá výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu Obnov dom je uzavretá. Vďaka vysokému záujmu žiadateľov sa naplnil cieľ 10 000 podaných žiadostí za hodinu a desať minút. Žiadatelia sa mohli prihlasovať do výzvy prostredníctvom stránky obnovdom.sk od 9.00 hod. ráno. Spustenie prihlasovania narušil masívny kybernetický útok (DDoS), kedy boli na stránku zaznamenávané milióny dopytov na pripojenie súčasne. Z toho dôvodu dočasne nebolo možné formulár generovať a ani stránku navštíviť. SAŽP útok prešetruje.

Ministerstvo dopravy malo svoje zastúpenie na kongrese Svetovej poštovej únie

09. 10. 2023 - Začiatkom októbra sa v saudskoarabskom Rijáde konal 4. mimoriadny kongres Svetovej poštovej únie, na ktorom zastupovala záujmy SR delegácia pod vedením veľvyslanca SR v Saudskoarabskom kráľovstve Rudolfa Michalku. Ministerstvo dopravy SR zastupovala generálna riaditeľka sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb Zuzana Šturdíková a Eva Matejková z odboru poštových služieb. Svetová poštová únia je špecializovanou odbornou organizáciou pri Organizácii Spojených národov a má 192 členov. Jej poslaním je podporovať trvalý rozvoj kvalitných, účinných a prístupných univerzálnych poštových služieb na účely uľahčenia komunikácie medzi obyvateľmi celého sveta.

MF SR predložilo formálny rozpočet na rokovanie tripartity

09.10.2023 - Ministerstvo financií SR dnes oficiálne predkladá návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Dnes o ňom bude rokovať Hospodárska a sociálna rada SR a následne v stredu Vláda SR. Rezort financií však opäť pripomína, že ide formálny vyrovnaný rozpočet, ktorý v takejto podobe musí predložiť podľa platného zákona.
O nutnosti pripraviť a predložiť vyrovnaný rozpočet na budúci rok sa hovorí už mesiace. Keďže úradnícka vláda nezískala v národnej rade dôveru a poslanci nezmenili zákon o dlhovej brzde, rezort financií ho podľa zákona musel predložiť v takejto podobe. Vyrovnaný rozpočet na budúci rok však nie je realistickým scenárom, nakoľko s nástupom novej vlády táto sankcia pominie.  MF SR jeho schválenie v aktuálnej hospodárskej situácii ani neodporúča.

Ochranu prírody aj rozvoj vzdelávania v slovensko – českom pohraničí podporia najnovšie výzvy z programu Interreg SK-CZ

10.10.2023 - Vyhlásili sme ďalšie výzvy na podporu slovensko-českého pohraničia. Ochranu prírody, ale aj rozvoj vzdelávania podporia eurofondy z najnovších výziev programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko. „Program Interreg s Českou republikou je osvedčeným nástrojom, vďaka ktorému pomáhame zlepšovať kvalitu života v pohraničí a spoločne reagovať na aktuálne problémy, ktoré trápia ľudí na oboch stranách hranice. Vďaka najnovším výzvam tak z eurofondov podporíme projekty zamerané na ochranu a rozvoj lesoparkov, chránených území, ale aj zelených oddychových zón v mestách a obciach. Z výzvy venovanej vzdelávaniu zasa podporíme mobilitu učiteľov, žiakov a študentov medzi školami a tiež rozvoj digitálnych zručností,“ uviedol minister investícií Peter Balík.

Konsenzus na ceste k spravodlivej digitálnej transformácii

10.10.2023 - Vplyv nových technológií na pracovný trh s ohľadom na zamestnanosť a sociálne politiky boli hlavnou témou pondelkového zasadnutia ministrov Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) v Luxemburgu. Slovensko na zasadnutí reprezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer. Európski zástupcovia sa zhodli na potrebe spravodlivej digitálnej transformácie, ktorá má byť založená na rovnosti a právach pracovníkov, aby odstránila priepasti v oblasti digitálnych zručností.

Búrame mýty o konsolidačnom menu

10.10.2023 - Keďže sa počas predchádzajúcich dní v médiách objavuje čoraz viac nepresných informácií o zozname konsolidačných opatrení, ktoré sú často dezinterpretované najmä z úst politikov, radi by sme uviedli niekoľko informácií na správnu mieru. Opatrenia v hodnote 10 miliárd eur prekračujú objem potrebnej konsolidácie, čo znamená, že nasledujúca vláda bude mať rôzne možnosti ako si z neho vyskladať menu podľa svojich politických preferencií. Ministerstvo financií SR pripomína, že ide o zoznam opatrení a až budúca vláda rozhodne, akou cestou sa vyberie. Žiadne z týchto opatrení nie je schválené, keďže vláda odborníkov nemá na takéto rozhodnutia mandát.

P. Mišík v ománskom Maskate: V čase rastúcej neistoty a závažných globálnych výziev je kľúčovou prioritou EÚ posilnená spolupráca s partnermi v Zálive

11.10.2023 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík sa 9. a 10. októbra 2023 zúčastnil na 27. Spoločnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ a Rady pre spoluprácu v Zálive (GCC), ktoré sa konalo v Maskate. Ministerky, ministri a štátni tajomníci rezortov zahraničných vecí členských štátov Únie i GCC diskutovali predovšetkým o vzájomnej spolupráci, regionálnej situácii, prechode na zelenú ekonomiku či humanitárnej pomoci. Vo svetle aktuálneho diania sa diskusia zamerala aj na vývoj v Izraeli.

Minister Wlachovský na mimoriadnom zasadnutí šéfov diplomacií krajín EÚ: Slovensko odsudzuje teroristické útoky Hamasu a podporuje právo Izraela na sebaobranu

11.10.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa v utorok 10. októbra 2023 zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci, ktoré sa konalo formou videokonferencie. Rokovanie šéfov diplomacií členských štátov Únie urgentne zvolal vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.

Kontroly na hraniciach s Maďarskom potrvajú do 3. novembra

11. 10. 2023 - Kontroly na hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 3. novembra 2023. Pôvodne mali trvať do  14. októbra.  Návrh nariadenia vlády, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom, predložil v stredu 11. októbra 2023 na rokovanie kabinetu predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra.

Minister Sklenár v Bruseli: "Slovensko je zodpovednou a stabilnou súčasťou modernizovaného systému kolektívnej obrany NATO"

12.10.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár dnes v rámci svojej pracovnej cesty v Bruseli pokračoval v programe prebiehajúceho stretnutia ministrov obrany členských krajín NATO. V úvode prvého rokovacieho bloku vystúpil prostredníctvom videokonferencie izraelský minister obrany Yoav Gallant, ktorý ministrom obrany priblížil aktuálnu situáciu v súvislosti s bezprecedentnými teroristickými útokmi hnutia Hamas na územie štátu Izrael.

Pripomíname si obete zo Zámockej

12. 10. 2023 - Dnes si spoločne pripomíname smutné výročie nenávistného útoku, ktorý pripravil o život Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča, vážne zranil Radku Trokšiarovú a zasiahol celú spoločnosť. História nás naučila, a sami sme sa stali svedkami, že nenávisť v spojení s diskrimináciou vedie k teroru, ohrozuje sociálnu súdržnosť a porušuje práva druhých. Verejné vyjadrenia, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú násilie alebo nenávisť proti osobám alebo skupinám ľudí vytvárajú prostredie bolesti a sociálneho vylúčenia a nakoniec vedú k otvorenému násiliu.

Návrh strategického dokumentu „Plán manažmentu povodňového rizika - aktualizácia 2021“

12.10.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že podľa § 23 ods. 1 písm. c bod 7 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov sprístupnilo verejnosti dňa 6.10.2023 na svojom webovom sídle https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/ návrh strategického dokumentu Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR – aktualizácia 2021 na účely predkladania pripomienok a námetov. Písomné pripomienky a námety k návrhu Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky – aktualizácia 2021 je možné zasielať počas troch mesiacov od jeho zverejnenia na adresu miroslava.tegelhoffova@enviro.gov.sk.

Vojenské vysoké školstvo na Liptove oslavuje polstoročie

12.10.2023 - Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši je jedinou vojenskou vysokou školou na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelanie a prípravu budúcim dôstojníkom a odborníkom pre potreby ozbrojených síl a iných bezpečnostných zložiek. Tento rok si pripomína 50. výročie existencie vojenského vysokého školstva na Liptove. Pri tejto príležitosti sa dnes konali v priestoroch akadémie oficiálne oslavy, na ktorých sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer a generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák.

14. októbra si pripomíname Svetový deň sťahovavého vtáctva

13.10.2023 - Za posledných vyše 30 rokov zmizlo 35 percent svetových mokradí, ktoré sú kľúčové pre sťahovavé vtáky. Mokrade majú popri zadržiavaní a čistení vody v krajine a ďalších prínosoch pre spoločnosť aj dôležitú úlohu hniezdisk, lovísk a odpočinkových miest na migračných trasách vtákov. Tohtoročná kampaň Svetového dňa sťahovavého vtáctva preto zdôrazňuje význam vody a jej vplyv na sťahovavé vtáctvo. Na lepšiu ochranu sťahovavých vtákov a ich biotopov je tiež dôležité prijímať opatrenia na medzinárodnej aj lokálnej úrovni.

Jedno euro investované do protipovodňovej ochrany predíde škodám za 5 eur

13.10.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zastabilizovalo na tento rok hospodárenie Slovenského vodohospodárskeho podniku. Na preklenutie súčasnej situácie v podniku vláda uvoľnila takmer 25 miliónov eur. Envirorezort zároveň predstavil aj prvý analytický podklad potrebný na zaistenie dlhodobo udržateľného financovania podniku.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredi

13.10.2023 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje otvorenú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Minister Wlachovský po prílete občanov z Izraela: Vidieť vás doma, zdravých a bez ujmy, je pre mňa veľkou úľavou i dôkazom profesionality všetkých, ktorí s repatriáciou pomáhali

13.10.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský privítal 13. októbra 2023 na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave účastníčky a účastníkov repatriačného letu vládneho špeciálu Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR po návrate z Izraela.

Minister Wlachovský v Záhrebe: Takmer tretina územia Ukrajiny je zamínovaná, Slovensko je pripravené podať jej pomocnú ruku a podieľať sa na humanitárnom odmínovaní

13.10.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa v stredu, 11. októbra 2023 v Záhrebe, zúčastnil na Medzinárodnej donorskej konferencii o humanitárnom odmínovaní na Ukrajine. Podujatie otvoril hostiteľ, predseda vlády Chorvátskej republiky Andrej Plenković, spoločne s eurokomisárom pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijusom Sinkevičiusom a šéfom ukrajinskej vlády Denisom Šmyhalom, ktorý sa zapojil formou videopríhovoru.

D1 s R1 zatiaľ štvorpruh nespojí. Neoplatí sa to cez Donovaly ani cez Turiec

13. 10. 2023 - Ministerstvo dopravy dokončilo koncepčnú štúdiu, ktorá posúdila možnosti severojužného cestného prepojenia na strednom Slovensku. Vzišlo z nej sedem odporúčaní vrátane toho, že do budúcna je lepšie pracovať na prepojení severu a juhu cez Turiec a trasu cez Donovaly vyškrtnúť zo siete TEN-T. „Potenciál celého koridoru sme testovali dopravným modelom a následne aj tzv. CBA, teda analýzou nákladov a prínosov. Kritériá medzinárodného cestného koridoru TEN-T najvyššieho európskeho významu však nenapĺňa žiadny z posudzovaných variantov, keďže intenzity tranzitu medzi severom a juhom sú nízke“ hodnotia závery štúdie jej autori.

Štátny tajomník Martin Královič dnes navštívil zemetrasením postihnuté obce na východe a miesto požiaru osady v Telgárte

13. 10. 2023 - Štátny tajomník MV SR Martin Královič v piatok 13. októbra 2023 navštívil zemetrasením zasiahnuté obce na východnom Slovensku a popoludní obec Telgárt v Banskobystrickom kraji, v ktorej pred časom vyhorela rómska osada. Počas pracovnej cesty ho sprevádzal vedúci Úradu vlády SR Michal Luciak. Spoločne absolvovali stretnutia so zástupcami samospráv, ktorí ich informovali o rozsahu škôd, ako aj o aktuálnych potrebách pri zvládaní mimoriadnej situácie, ktorá je po zemetrasení vyhlásená v celom Prešovskom kraji.

Ministerstvo vnútra zriadilo pri Nitre vysunuté pracovisko cudzineckej polície pre tranzitujúcich migrantov

13. 10. 2023 - Od piatka 13. októbra 2023  je v prevádzke vysunuté pracovisko cudzineckej polície v Nitre. Dôvodom je premiestniť vybavovanie tranzitujúcich osôb z mesta na perifériu. Na mieste je taktiež vybudované dočasné núdzové prístrešie s kapacitou do 100 osôb. Účelom je vytvoriť prijateľné podmienky pre migrantov predvedených na vybavenie. Lokalita v priemyselnom parku bola vytypovaná z dôvodu logistickej dostupnosti a vzdialenosti od obývaných častí mesta. Všetky kroky boli zároveň konzultované so zástupcami spoločností, ktorí s umiestnením dočasného prístrešia súhlasili.

Kataster na Okresnom úrade Brezno neposkytuje v utorok 17. októbra služby

13. 10. 2023 - Dôvodom je odstávka elektrickej energie v budove katastrálneho odboru na Brezenskej ulici v Brezne. Služby klientom v tento deň zabezpečí podateľňa klientskeho centra OÚ Brezno na Námestí gen. M. R. Štefánika.
Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné spôsobené komplikácie.

NRSR

Izrael je vo vojne a má plné právo tvrdo zakročiť proti Hamasu

07. 10. 2023 - Izrael je vo vojne a má plné právo tvrdo zakročiť proti teroristom z Hamasu. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol v reakcii na teroristické útoky proti Izraelu. "Je mi ľúto všetkých ľudských životov, bezbranných žien, detí, otcov, ktorých títo teroristi zavraždili," podotkol. Zároveň vyjadril hlboké pohoršenie nad konaním Hamasu a všetkým príbuzným obetí vyjadril úprimnú sústrasť. "Izrael, si v našich myšlienkach a modlitbách," dodal Kollár v reakcii, ktorú TASR sprostredkovala hovorkyňa šéfa parlamentu Michaela Jurcová.
Hnutie Hamas vypálilo v sobotu na Izrael stovky rakiet a palestínski ozbrojenci prenikli z pásma Gazy na územie Izraela. Izraelská armáda reagovala vyhlásením vojnového stavu a spustením útokov na ciele v pásme Gazy.

Poslanci si prevzali osvedčenia o zvolení do parlamentu

09. 10. 2023 - Osvedčenia o zvolení do Národnej rady (NR) SR si poslanci prevzali v pondelok v historickej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave. Odovzdal im ich predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz. "Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán odovzdaním osvedčení o zvolení zároveň oficiálne potvrdzuje, že voľby do NR SR prebehli v súlade so zákonom a Ústavou SR, že boli slobodné a demokratické. Ja dodávam, že aj férové," skonštatoval Orosz.

Prezident

Prezidentka sa pre Správny súdny poriadok obrátila na Ústavný súd

09.10.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podala v piatok 6. októbra 2023 na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.
Predmetným návrhom napáda zákon č. 239/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, schválený NR SR dňa 3. mája 2023.

Prezidentka ukončila sériu povolebných rokovaní

09.10.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová ukončila v pondelok 9. októbra 2023 sériu povolebných rokovaní s lídrami politických strán, ktoré budú mať zastúpenie v NR SR. Po predsedovi SNS Andrejovi Dankovi prijala aj predsedu SaS Richarda Sulíka. Všetkých lídrov postupne informovala o svojom postupe po parlamentných voľbách. Prezidentka plánuje do konca týždňa stanoviť termín ustanovujúcej schôdze NR SR.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk