29.1.2024
ID: 5979upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vo verejnom priestore zaznieva množstvo poloprávd a dohadov o novom zákone o strategických investíciách. Na ministerstve dopravy sme preto spísali fámy a fakty. Fáma: Zákon dáva vláde divokú kartu. Strategickou investíciou by sa mohlo stať čokoľvek od spaľovní odpadu až po hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu. Fakt: Existujú prísne kritériá na to, čo môže byť strategickou investíciou.

 

Vranov nad Topľou je pre samosprávy príkladom, akým smerom sa musí Slovensko uberať v oblasti smart riešení

22.01.2024 - Viaceré samosprávy zavádzajú v mestách a obciach smart riešenia. Príkladom je Vranov nad Topľou, ktorý rozbieha smart riešenia v oblasti bezpečnej samosprávy. Túto tému dnes štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Michal Kaliňák riešil na stretnutí s prednostom mestského úradu Vranova nad Topľou Imrichom Kónyom a štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra SR Luciou Kurilovskou.

Nezamestnanosť na konci roka mierne stúpla, počet mladých bez práce klesal

22.01.2024 - Nezamestnanosť na Slovensku v decembri mierne stúpla. PDU medzimesačne vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu a dosiahol úroveň 3,88 percenta. Napriek miernemu rastu nezamestnanosti zaznamenal rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pokles počtu ľudí bez práce vo veku do 29 rokov. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, dosiahol v decembri 2023 úroveň 3,88 percenta, medzimesačne stúpol o 0,04 percentuálneho bodu. Je to druhá najnižšia hodnota od januára 2021, odkedy rezort tento údaj eviduje.

Prihlásenie sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je jednoduchšie

22.01.2024 - Evidovať sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade straty zamestnania, či hľadania novej práce, je po novom podstatne jednoduchšie. Prostredníctvom webového portálu slovensko.sk sa môžu ľudia jednoducho registrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie či poslať žiadosť o sprostredkovanie vhodného zamestnania z pozície záujemcu o zamestnanie.

Strategická investícia do transformácie slovenského automobilového priemyslu smerom k elektromobilite

22. 01. 2024 - Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková predložila v stredu 10. januára 2023 na rokovanie vlády návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kia Slovakia, s. r. o. v hodnote 29 950 000 eur vo forme úľavy na dani z príjmov, ktorý vláda schválila. V rámci realizácie investičného zámeru sa spoločnosť zaviaže k vynaloženiu oprávnených nákladov v hodnote 107 901 358 eur v období rokov 2024 až 2028, pričom musí zachovať 3 693 existujúcich pracovných miest.

Viac ako 7 miliónov eur z akčných plánov pôjde pre najmenej rozvinuté okresy v Prešovskom kraji

22.01.2024 - Ďalší balík peňazí pre najmenej rozvinuté okresy. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Michal Kaliňák sa dnes v rámci rezortného dňa v Prešove stretol s prednostami a primátormi najmenej rozvinutých okresov Prešovského kraja. Informoval ich o pripravovanej zmene legislatívy, aj o sume viac ako 7 miliónov eur, ktorú v tomto roku z akčných plánov na svoj rozvoj dostanú.  

Taraba: Toxické PCB sudy zlikvidujeme do konca tohto roka

23.01.2024 - Verejné obstarávanie na zneškodnenie 150-tich sudov s obsahom toxických PCB látok uložených v špeciálnych kontajneroch vyhlási envirorezort v priebehu najbližších týždňov. Rovnako tak sa začne s geologickým prieskumom, ktorý ukáže rozsah a závažnosť znečistenia životného prostredia v areáli Chemka Strážske. Informoval o tom podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý dnes spoločne so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Patrikom Krauspem a prednostom Okresného úradu Michalovce Michalom Galanom navštívil jednu z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku.

Spájame sily s Českom, aby eurofondová podpora pre naše regióny, mestá a vidiek pokračovala aj po roku 2027

23.01.2024 - Stojíme pevne pri sebe. Dnes sa v Bratislave koná stretnutie zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s kolegami spoza rieky Morava. Hlavnou témou bilaterálnej konzultácie s expertami z Ministerstva pro místní rozvoj ČR je politika súdržnosti po roku 2027. S Českou republikou nás okrem spoločnej, vyše 70-ročnej histórie spájajú aj nadštandardné vzťahy a silné zväzky medzi ľuďmi, ktorí žijú na oboch stranách našej spoločnej hranice. A okrem toho aj chuť posúvať naše krajiny dopredu, smerom k lepšej budúcnosti. A to napríklad efektívnym využívaním nástrojov politiky súdržnosti – politiky Európskej únie na pomoc a podporu celkového harmonického rozvoja členských štátov a regiónov. Jej cieľom je posilňovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť pomocou zmenšovania rozvojových rozdielov medzi regiónmi.

Vláda schválila návrh na úhradu výdavkov samosprávam počas mimoriadnych situácií

23. 01. 2024 - V zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva budú obciam a mestám v pôsobnosti 14 okresných úradov refundované náklady vo výške 311 776 €, ktoré samosprávy vynaložili na vykonávanie úloh a opatrení v oblasti civilnej ochrany v priebehu rôznych mimoriadnych udalostí. Úhradu v utorok 23. januára 2023 na návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka schválil kabinet počas výjazdového rokovania v Kamenici nad Cirochou.

Slovensko prevzalo predsedníctvo v Medzinárodnej komisii pre ochranu Dunaja

24.01.2024 - Slovensko dnes prevzalo predsedníctvo v Medzinárodnej komisii pre ochranu Dunaja (ICPDR) a vystriedalo Srbsko na čele organizácie. Funkciu prezidenta komisie v roku 2024 bude zastávať Vladimír Novák, splnomocnenec vlády pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách so susednými štátmi a poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR.

Taraba v Paríži ocenil prístup OECD k hodnoteniu enviropolitiky

24.01.2024 - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prediskutovala environmentálnu výkonnosť Slovenska. Posúdila ju v kontexte jeho národných a medzinárodných environmentálnych cieľov od predchádzajúceho hodnotenia v roku 2011. V tejto súvislosti sa v Paríži uskutočnila obhajoba, ktorú viedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Veľký úspech v európskej konkurencii: získali sme 69 miliónov na severný obchvat Prešova

24. 01. 2024 - Slovensko dostane od Európskej únie viac ako 69 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. V silnej konkurencii ďalšej stovky projektov bola pre Slovensko predschválená druhá najvyššia suma, hneď po nemeckom železničnom projekte. Ide o zdroje v rámci nástroja na prepájanie Európy (CEF), výzva na projekty s vojensko-civilným využitím.

Minister spravodlivosti Boris Susko sa stretol s predsedami a podpredsedami krajských súdov

24. 01. 2024 - Predsedovia krajských súdov rokovali s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom o aktuálnych témach v súdnictve. Minister Susko takýmto spôsobom obnovil komunikáciu s predstaviteľmi justície. „Veľmi oceňujem, že k takémuto stretnutiu prišlo. Sudcovia dlhšiu dobu nemali takýto priestor, aby predstavili svoj pohľad na zmeny a fungovanie súdov,“ uviedol minister Boris Susko.

Štátny tajomník Rastislav Chovanec: Strategické vzťahy s Českom otvárajú nový rozmer spolupráce v oblasti ekonomickej a inovačnej diplomacie

24.01.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Rastislav Chovanec prijal 23. januára 2024 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Rudolfa Jindráka. Stretnutie potvrdilo, že Česko je pre Slovensko najbližší sused, strategický partner a spojenec v širokom spektre tém. Jednou z nich je tiež agenda ekonomickej spolupráce.

Ministerstvo práce prijme opatrenia na zvýšenie kvality inšpekcie práce s ohľadom na ochranu pracujúcich

24.01.2024 - V tomto roku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijme sériu konkrétnych opatrení na zvýšenie kvality a efektivity inšpekcie práce na Slovensku. Riešenia sú zamerané na dodržiavanie pracovnoprávnej legislatívy, informovanie ľudí o ich pracovných právach a efektívnejšie monitorovanie pracovných podmienok v platformových firmách. Dôraz bude kladený na ochranu pracujúcich a zabezpečenie zdravých a bezpečných pracovných podmienok.

O pomoci ľuďom s predsedníčkou a predsedami krajov

24.01.2024 - Udržateľnosť a rozšírenie pomoci ľuďom odkázaným na sociálne služby a zabezpečenie pomoci zariadeniam sociálnych služieb pri zvládaní vysokých cien energií boli dve z kľúčových tém rokovania štátneho tajomníka Branislava Ondruša s delegáciou združenia samosprávnych krajov SK8. Branislav Ondruš potvrdil, že novému vedeniu MPSVR SR sa podarilo presadiť širší okruh zariadení sociálnych služieb, ktorým štát poskytne pomoc, aby sa nemuseli za vykurovanie a svietenie platiť viac než doteraz. Na tzv. zastropované ceny za vykurovanie budú mať nárok aj zariadenie, ktoré sú napojené na centrálnych dodávateľov tepla, čiže nemajú vlastné kotolne. Tých sa v minulom roku regulácia cien netýkala. V roku 2024 sa už na každé zariadenie sociálnych služieb, ktoré si kúri vlastnou kotolňou na plyn či nebodaj na elektrinu, ale aj každé, ktoré dostáva teplo od externého dodávateľa bude vzťahovať regulácia cien.

Potvrdili sme záväzok Slovenska v boji proti antisemitizmu s predsedom Národnej rady SR Petrom Pelegrinim

24.01.2024 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini spolu s predsedom Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Jánom Ferenčákom a predsedom Zahraničného výboru Národnej rady SR Mariánom Kérym 22. januára 2024 navštívili Krakov, kde sa v sprievode veľvyslankyne SR vo Varšave Andrey Elschekovej-Matisovej zúčastnili na sympóziu „NEVER AGAIN: Lip Service or Deep Commitment?“ („NIKDY VIAC: prázdne slová alebo úprimný záväzok?“), ktoré bolo organizované Európskou židovskou asociáciou a venované téme antisemitizmu v 21. storočí.

Ďalšia pomoc

25.01.2024 - Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sa dnes v Tatranskej Lomnici uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcami Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zástupcovia zväzu upozornili na nedostatok zamestnancov v tomto sektore. Minister rezortu práce predstavil štyri programy pomoci pre sektor potravinárov.

Policajní kynológovia dostali 32 nových terénnych vozidiel

25. 01. 2024 - V rámci modernizácie vozového parku Policajného zboru ministerstvo vnútra zakúpilo 60 terénnych automobilov typu pick-up Toyota Hilux v hodnote 3 792 528 €. Prvých 32 terénnych vozidiel určených na prepravu služobných psov vo štvrtok 25. januára 2024 policajným psovodom odovzdal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok spolu s riaditeľom  odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ Ladislavom Filipom.

Štátny tajomník Marek Eštok: Slovensko-britské strategické partnerstvo má veľký význam, chceme ho rozvíjať a hľadať nové oblasti spoločného záujmu

25.01.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok privítal vo štvrtok 25. januára 2023 v Bratislave štátneho tajomníka pre Európu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Lea Dochertyho. Partneri rokovali o posilňovaní vzájomných vzťahov, pričom obojstranne vyjadrili záujem o rozvoj spolupráce vo viacerých oblastiach vrátane pokračovania strategického dialógu medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom.

Nová slovenská veľvyslankyňa v Brazílii

26.01.2024 - Bratislava, 25. január 2024 – Katarína Tomková bude novou veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Brazílskej federatívnej republike. Pri svojom rozlúčkovom stretnutí na rezorte diplomacie jej minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár poprial nielen šťastnú cestu, ale najmä napĺňanie jej zamerania, ktoré predložila v rámci svojej prípravy na túto juhoamerickú misiu.

Fámy a fakty o zákone o strategických investíciách

26. 01. 2024 - Vo verejnom priestore zaznieva množstvo poloprávd a dohadov o novom zákone o strategických investíciách. Na ministerstve dopravy sme preto spísali fámy a fakty. Fáma: Zákon dáva vláde divokú kartu. Strategickou investíciou by sa mohlo stať čokoľvek od spaľovní odpadu až po hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu. Fakt: Existujú prísne kritériá na to, čo môže byť strategickou investíciou. Môžu to byť projekty dopravnej infraštruktúry, strategické nemocnice, energetická infraštruktúra, stavby na ochranu životného prostredia, stavby verejných služieb, stavby obrany a bezpečnosti, ktoré okrem iného prispejú k odvráteniu dlhodobých environmentálnych škôd.

Európska komisia sa zaujíma o dopravné projekty na Slovensku

26. 01. 2024 - Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou, stav prípravy slovenskej časti projektu vysokorýchlostnej železnice V4, ale aj modernizácia prístavu v Bratislave. To boli hlavné body rokovania štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy SR Denisy Žilákovej s Heraldom Ruijtersom z Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu (DG MOVE) v Európskej komisii.

Veľvyslanec V. Grácz odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Zambie

26.01.2024 - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Zambijskej republike so sídlom v Pretórii Vladimír Grácz odovzdal 23. januára 2024 poverovacie listiny prezidentovi Zambijskej republiky Hakainde Hichilemovi. Počas stretnutia s prezidentom obe strany vyzdvihli tradične dobré vzťahy z obdobia Československa, ktoré sa preniesli aj do obdobia posledných 30 rokov existencie samostatnej SR a vyjadrili presvedčenie, že spolupráca medzi oboma krajinami sa bude aj naďalej úspešne rozvíjať vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.

NRSR

Pellegrini upozornil v Osvienčime na hrôzy, ktoré môže napáchať ideológia

23. 1. 2024 - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) navštívil v utorok nemecký koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime. Počas návštevy upozornil na hrôzy, ktoré dokáže napáchať zvrátená ideológia. Informoval o tom na sociálnej sieti. "Mali by sme o tom hovoriť a mali by sme sem vodiť všetkých ľudí, starších, strednú generáciu, mladých, aby sme si uvedomili, aké hrôzy dokáže človek napáchať. Aké hrôzy dokáže napáchať ideológia, ktorá sa zvráti a zvrhne," povedal Pellegrini.

P. Pellegrini hovoril s R. Metsolovou o eurovoľbách a rezolúcii EP o Slovensku

23. 1. 2024 - Snaha zvýšiť účasť občanov SR v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP), situácia na Ukrajine, ale aj minulotýždňová rezolúcia EP kritizujúca slovenskú vládu boli hlavnými témami pracovného stretnutia predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho so šéfkou europarlamentu Robertou Metsolovou v utorok večer v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR. Pellegrini, ktorý do Bruselu zavítal po návšteve Poľska, uviedol, že s Metsolovou mal súkromné aj pracovné stretnutie. Začali témou eurovolieb, v ktorých malo Slovensko doteraz opakovane najnižšiu účasť v celej Európskej únii.

Počas utorka sa poslanci na schôdzi venovali len Trestnému zákonu

23. 1. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa počas utorkového rokovania venovali len diskusii o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Do rozpravy je stále prihlásených ešte vyše 30 rečníkov z radov opozície. Pokračovať v diskusii budú aj v stredu (24. 1.). O tomto bode rokujú už tretí týždeň, 6. schôdza sa začala ešte začiatkom decembra. Opozícia sa rozhodla hlásiť do rozpravy vo veľkom počte, aby oddialila prijatie zmien v Trestnom zákone. Novela predpokladá zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj zmenu pri viacerých trestných sadzbách. Opozícia opakovane žiada, aby vláda novelu Trestného zákona stiahla. Okrem obsahu návrhu jej prekáža, že vláda chce presadiť novelu bez širšej odbornej diskusie.

Pellegrini rokoval s Michelom a von der Leyenovou o európskej i domácej politike

24. 1. 2024 - Európske témy, ale aj dianie na Slovensku boli predmetom stredajších bruselských rokovaní predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD) so šéfom Európskej rady Charlesom Michelom, predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a výkonným podpredsedom EK Marošom Šefčovičom. Informuje o tom spravodajca TASR. Pellegrini pripomenul, že rokovaniam dominovali najmä európske a rozpočtové témy, o ktorých budú lídri členských krajín hovoriť na budúci týždeň na samite EÚ. V rámci nich by mala Únia schváliť finančnú injekciu pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur.

Organizačné pokyny a usmernenia k odovzdávaniu návrhov kandidátov do voľby prezidenta

26. 1. 2024 - Tento materiál je určený pre členov petičných výborov a osoby navrhovaných kandidátov a má informatívny charakter. V prípade potreby alebo nejasností s uvedenými úkonmi je možné taktiež kontaktovať odborného zamestnanca Referátu pre petície a sťažnosti Kancelárie Národnej rady SR, Mgr. Martina Muchu, PhD. na tel. čísle: 02/ 5972 2353, 0910/ 853 873 prípadne emailom na martin.mucha@nrsr.sk alebo vedúceho právneho oddelenia JUDr. Ivana Kandu na tel. čísle: 02/5672 2367, 0910/ 853 812, emailom na ivan.kanda@nrsr.sk. Zároveň v záujme hladkého a dôstojného priebehu odovzdávania návrhov na kandidátov do prezidentských volieb, nakoľko sa aj každá príloha (napr. petičný hárok) preberá osobitne, si dovoľujeme odporučiť aspoň deň vopred oznámiť a telefonicky dohodnúť dátum a približný čas odovzdávania návrhu s poverenými pracovníkmi – vyššie uvedenými zodpovednými osobami na vedených kontaktoch.

Poslanci pokračujú v diskusii o novele Trestného zákona

26. 1. 2024 - Poslanci pokračujú v rokovaní na šiestej schôdzi Národnej rady (NR) SR. V úvode 24. rokovacieho dňa pokračovali v diskusii o novele Trestného zákona v prvom čítaní. Počas dňa by mali rozhodnúť aj o tom, či ju posunú do druhého čítania. Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Rozprava k návrhu na skrátené konanie trvala tri týždne, pretože sa opozícia vo veľkom počte hlásila do diskusie. Vo štvrtok (25. 1.) vládni poslanci presadili, že diskusia v prvom čítaní bude trvať 20 hodín. Koalícia to odôvodňuje tým, že už v rozprave k skrátenému konaniu sa poslanci vyjadrovali k obsahu zákona. Opozícia to odmieta.

Prezident

Prezidentka hovorila s ministrom školstva o šikane aj o reedukačných centrách

22.01.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 22. januára 2024 pracovne stretla s ministrom školstva Tomášom Druckerom. Na stretnutí diskutovali o riešeniach vážneho problému šikany na školách, ako aj o aktuálnej téme fungovania reedukačných centier na Slovensku. Po stretnutí prezidentka ocenila plánované kroky rezortu v týchto oblastiach.

Prezidentka sa stretla so zástupcami cirkví a náboženských spoločností

22.01.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 22. januára 2024 stretla v rámci tradičných novoročných prijatí s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností. Na stretnutí sa im poďakovala za to, čo na Slovensku robia. 

Prezidentka vyzdvihla rolu občianskej spoločnosti

23.01.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 23. januára 2024 stretla v rámci tradičných novoročných prijatí v Prezidentskom so zástupcami občianskej spoločnosti. Na strenututí s prezidentkou sa zúčastnili predstavitelia viac ako 50 mimovládnych organizácii z rôznych oblastí spoločenského života. Ako zdôraznila prezidentka, väčšina obyvateľov Slovenska bude aj tento rok v kontakte s nejakou organizáciou občianskej spoločnosti, aj keď si to možno vôbec neuvedomia. 

Prezidentka na budúci týždeň odcestuje na štátnu návštevu Kanady

23.01.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová odcestuje na budúci týždeň na štátnu návštevu Kanady na pozvanie jej generálnej guvernérky Mary Simon. Návšteva sa uskutoční v dňoch 29. januára až 1. februára 2024. Keďže naposledy sa podobná návšteva slovenskej hlavy štátu v Kanade uskutočnila pred viac ako 20 rokmi,  jej hlavnými témami budú bilaterálne vzťahy a prehĺbenie ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami. Prezidentku preto bude počas jej cesty sprevádzať aj početná podnikateľská delegácia zložená z predstaviteľov firiem, ktoré sa venujú zelenej transformácii, udržateľnej energii a digitálnym technológiám.

Prezidentka sa rozhodla nepodpísať kompetenčný zákon

24.01.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 24. januára 2024 rozhodla nepodpísať tzv. kompetenčný zákon, ktorý opätovne schválili poslanci NR SR 16. januára 2024. Ako už skôr avizovala, v krátkom čase sa obráti na Ústavný súd SR. Prezidentka zároveň podpísala zákon zo 16. januára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk