NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky o nesúlade § 446 Občianskeho zákonníka s Ústavou

Zbierka:  25/2019 | Čiastka:  10/2019
30.1.2019