NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa s Ústavou

Zbierka:  271/2018 | Čiastka:  96/2018
27.9.2018