Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu utanovení Trestného zákona s Ústavou

Zbierka:  402/2023 | Čiastka:  137/2023
20.10.2023