NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku s Ústavou

Zbierka:  33/2019 | Čiastka:  15/2019
11.2.2019