NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu zákona o výkone volebného práva s Ústavou

Zbierka:  131/2017 | Čiastka:  56/2017
31.5.2017