Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci súladu ustanovenia Zákonníka práce a zákona o vysokých školách s Ústavou

Zbierka:  449/2023 | 
4.12.2023