Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci súladu zmenového zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov s Ústavou

Zbierka:  455/2023 | 
6.12.2023