NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v sociálnych zariadeniach

Zbierka:  175/2019 | Čiastka:  65/2019
19.6.2019