NARIADENIE vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka

Zbierka:  21/2013 | Čiastka:  6/2013
1.2.2013