NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky národná tabuľka frekvenčného spektra

Zbierka:  367/2020 | Čiastka:  141/2020
14.12.2020