Nariadenie Vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023

Zbierka:  303/2022 | Čiastka:  102/2022
3.9.2022