Nariadenie Vlády Slovenskej republiky požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

Zbierka:  283/2023 | 
13.7.2023