Nariadenie Vlády Slovenskej republiky stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby

Zbierka:  229/2022 | Čiastka:  74/2022
28.6.2022