Nariadenie Vlády Slovenskej republiky stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby

Zbierka:  15/2023 | Čiastka:  5/2023
13.1.2023