NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky výška príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb

Zbierka:  173/2020 | Čiastka:  68/2020
24.6.2020