Nariadenie Vlády Slovenskej republiky výška príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb na rok 2023

Zbierka:  234/2022 | Čiastka:  75/2022
29.6.2022