Nariadenie Vlády Slovenskej republiky výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Zbierka:  213/2022 | Čiastka:  66/2022
14.6.2022