NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. marca 2021, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z.z.

Zbierka:  100/2021 | Čiastka:  37/2021
18.3.2021