NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena najímania, predaja, zámeny nehnuteľn. Sl. pozemkovým fondom

Zbierka:  154/2018 | Čiastka:  53/2018
31.5.2018