Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v obl. dotácií v pôsobnosti ministerstva práce v súvisl. s Ukrajinou

Zbierka:  374/2022 | Čiastka:  130/2022
18.11.2022