NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v oblasti dotácií v pôsobnosti ministerstva práce v súvislosti s ochorením COVID-19

Zbierka:  411/2021 | Čiastka:  149/2021
12.11.2021