NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Zbierka:  363/2020 | Čiastka:  140/2020
11.12.2020