Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Zbierka:  472/2022 | Čiastka:  148/2022
21.12.2022