NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Zbierka:  269/2019 | Čiastka:  94/2019
28.8.2019