NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Zbierka:  105/2020 | Čiastka:  43/2020
4.5.2020