NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase COVID-19

Zbierka:  196/2020 | Čiastka:  78/2020
21.7.2020