NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase COVID-19

Zbierka:  380/2020 | Čiastka:  144/2020
17.12.2020