NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s COVID-19

Zbierka:  379/2021 | Čiastka:  141/2021
21.10.2021