Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19

Zbierka:  52/2022 | Čiastka:  18/2022
25.2.2022