NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena typového schvaľovania motorových vozidiel Platnosť: 26.06.2019, Účinnosť: 01.09.2019, Zdroj: Zbierky zákonov

Zbierka:  186/2019 | Čiastka:  68/2019
26.6.2019