NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena základných platov duchovných

Zbierka:  360/2017 | Čiastka:  134/2017
1.1.2018