Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zbierka:  220/2022 | Čiastka:  70/2022
22.6.2022