Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zbierka:  296/2022 | Čiastka:  101/2022
27.8.2022