NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov vo verejnej správe

Zbierka:  359/2017 | Čiastka:  134/2017
1.1.2018