OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014

Zbierka:  329/2013 | Čiastka:  78/2013
25.10.2013