OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Zbierka:  174/2020 | Čiastka:  68/2020
24.6.2020