Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Zbierka:  227/2022 | Čiastka:  73/2022
25.6.2022