Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Zbierka:  143/2019 | Čiastka:  54/2019
29.5.2019