Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmena zoznamu pomôcok podľa zák. o kompenzácii zdrav. postihnutia

Zbierka:  416/2023 | Čiastka:  140/2023
26.10.2023