OPATRENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Zbierka:  492/2013 | Čiastka:  108/2013
28.12.2013