OPATRENIE Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami

Zbierka:  139/2013 | Čiastka:  33/2013
6.6.2013