OPATRENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o dotácii zo štátneho rozpočtu na vykonanie sčítania obyvateľov v roku 2021

Zbierka:  100/2020 | Čiastka:  41/2020
30.4.2020