OZNÁMENÍ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Protokol č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Zbierka:  113/2020 | Čiastka:  46/2020
7.5.2020