OZNÁMENIE Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky

Zbierka:  119/2021 | Čiastka:  44/2021
1.4.2021