OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Zbierka:  7/2013 | Čiastka:  2/2013
4.1.2013