OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o stravovaní osoby s obmedzenou osobnou slobodou podľa zák. o Vojenskej polícii

Zbierka:  81/2019 | Čiastka:  31/2019
21.3.2019