OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Zbierka:  153/2018 | Čiastka:  53/2018
31.5.2018