Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Zbierka:  147/2019 | Čiastka:  56/2019
31.5.2019